Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Hogyan kezelem az adataidat

Adatgyűjtés feltétele

Adataid gyűjtését és kezelését csak abban az esetben végzem, ha ehhez hozzájárultál, akár hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, akár a honlap megfelelő helyein beépített tájékoztató és beleegyezést kérő dialógusablakokban adott válaszaiddal. Kérlek azonban, vedd figyelembe, hogy egyes szolgáltatások idénybevétele csak úgy lehetséges, ha a szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges adataid kezeléséhez hozzájárulásodat adod.

Adatkezelés

Az adatkezelésben minden tekintetben az ebben a dokumentumban foglalt irányelveket követem.

Kivel osztom meg az adataidat

Adataidat harmadik féllel kizárólag olyan esetben osztom meg, ha az a számodra nyújtandó szolgáltatás érdekében feltétlenül szükséges.  Szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani egyes partnerekkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében, jellemzően ilyenek például:

 • futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre,
 • IT-szolgáltatók és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók,
 • szakértői partnerek, mint pl. könyvelők,
 • fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a fizetési adatokat.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a saját személyes adatait bármikor. A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A honlap, webáruház látogatói által beküldött hozzászólásokat, üzeneteket automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adataidat soha nem osztom meg harmadik félel marketing-, reklám- vagy bármilyen más üzletszerzési tevékenység céljából.

Hogyan védem az adataidat

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választom meg és üzemeltetem, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazok a weboldalon.

Adatmegőrzési helyeim online felületeken találhatók meg, a honlap és webáruház tárhelyszolgáltatójának szerverein. A tárhely és a weboldal üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Milyen jogaid vannak az adataidhoz kapcsolódóan és ezeket hogyan érvényesítheted

A személyes adatot törlöm, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Személyes adataid kezeléséről bármikor

 • tájékoztatást kérhetsz, valamint
 • kérheted személyes adataid helyesbítését,
 • illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését.

Kérésedre tájékoztatást adok az általam kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységemről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat. Kérelmed jelzésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, érthető formában adom meg a tájékoztatást, e tájékoztatás ingyenes.
A tájékoztatás iránti igényedet bármikor elküldheted e-mailben a sylvia.szalai@gmail.com címre.

Tiltakozhatsz személyes adatod kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottságáról döntést hozok, és döntésemről írásban tájékoztatlak. Amennyiben a tiltakozásod megalapozottságát megállapítom, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntete,, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérheted a személyes adatok export fájlban történő megküldését, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a rendelkezésemre bocsátottál. Kérheted továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatodat töröljem. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznem (pl. számlaadatok).

Az itt nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) lehet élni.

Fenntartom a jogot, hogy jelen dokumentumot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsam.

Érvényes verzió: 2019.06.11.

.

Az oldal tetejére